Home | Over SvensCar > Erkend Duurzaam

SvensCar is onderdeel van Amega. Amega heeft als doel het ontzorgen van klanten door integratie van haar dienstverlening en bieden van heldere en kordate service rondom het produkt auto in de regio Zuid-Holland-Zuid.

Het is voor ons vanzelfsprekend dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt binnen onze bedrijfsvoering. Het is onze ambitie om de duurzame partner in automobiliteit te zijn in onze regio. Duurzaamheid is belangrijk voor ons vanuit onze historie, als toonaangevende automotive onderneming willen wij onze verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast speelt duurzaamheid een belangrijke rol bij  het aanbieden van totale mobiliteitsoplossingen aan onze klanten.


WAT IS DUURZAAMHEID VOOR ONS?
Duurzame mobiliteit speelt een belangrijke rol in de filosofie van Amega Groep. De vraag naar mobiliteit stijgt nog steeds, de bereikbaarheid verslechtert en mobiliteit heeft een directe impact op het milieu. Het is onze missie onze klanten te begeleiden bij de transitie naar duurzame mobiliteit. Wij adviseren en inspireren onze klanten om de beslissende stappen naar duurzame mobiliteitsoplossingen te zetten. Maar u mag meer van ons verwachten, ook voor onze eigen onderneming hebben wij duurzaam ondernemen op de agenda staan. Duurzaam ondernemen begint bij onszelf, vanuit 3 pijlers is ons strategie duurzaam ondernemen opgezet. Binnen deze 3 pijlers hebben we 9 doelen geformuleerd.

ONZE STRATEGIE
Duurzaamheid kan alleen een succes worden als we samenwerken. Onze duurzaamheidsstrategie is ontwikkeld vanuit klantperspectief en onze eigen verantwoordelijkheid als organisatie.

MISSIE
“Onze klanten begeleiden bij de transitie naar duurzame mobiliteit met verplaatsingen die minimale impact hebben op mens en milieu”

VISIE“Voor onze klanten duurzame mobiliteitsoplossingen mogelijk maken.”

DOELSTELLING
Amega biedt u mobiliteit wanneer u daar behoefte aan heeft. Dat betekent dat we maatwerk leveren en de behoefte van u als klant uitgebreid in kaart brengen om, na een gedegen analyse, tot een goed advies te komen. Succesvol zijn in het realiseren van de milieudoelstellingen gaat hand in hand met het oog hebben voor de TCO (total Cost of Ownership) van een voertuig en het gebruiksprofiel van u als klant.

''Wij stellen ons tot doel dat in 2030 de gemiddelde CO2 uitstoot van de nieuw ingezette auto’s (basisjaar 1990) met 49% gereduceerd is.''

Duurzaamheidsverslag 2021

Duurzaam ondernemen is een vast onderdeel in onze bedrijfsvoering. Al tien jaar hebben we hierop een duidelijke visie. In dit eerste compacte MVO-verslag leest u meer over de praktische uitwerking van ons beleid op het terrein van duurzaam ondernemen.

Bekijk duurzaamheidsverslag

 

MISSIE

“Onze klanten begeleiden bij de transitie naar duurzame mobiliteit met verplaatsingen die minimale impact hebben op mens en milieu”

Visie

“Voor onze klanten duurzame mobiliteitsoplossingen mogelijk maken.”

SOCIAAL ONDERNEMEN
Binnen Amega is veel aandacht voor de individuele medewerker. Dat zie je aan de lange dienstverbanden en het lage ziekteverzuim. Er is een ondernemingsraad en er worden jaarlijks functioneringsgesprekken gevoerd met de werknemers. Opleiding is belangrijk binnen Amega en het doorontwikkelen van medewerkers naar een hoger plan is onderdeel van de functioneringsgesprekken.

BETROKKEN ONDERNEMEN
Betrokken ondernemen is belangrijk binnen Amega om kennis te delen en zo de toekomstige generatie verder te ontwikkelen, maar ook onze inzet te tonen voor goede doelen. Enkele voorbeelden:
- Het beiden van stageplekken voor moeilijk lerende kinderen en sociale vaardigheden binnen het bedrijfsleven op te doen. Er lopen gemiddeld 4 leerlingen stage per periode. Ze leren over het autobedrijf maar ook sociale vaardigheden als klantcontact, werktijden, enz.
- Bedrijfsbezoek, jaarlijks vinden er vanuit scholen 8 bedrijfsbezoeken plaats bij Amega.

We zijn zeer betrokken bij vele goede doelen en verenigingen in de regio. Voorbeelden hiervan zijn:
- Verkopen van loten voor de Kiem loterij. Kiem is een school voor kinderen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking en kinderen die langdurig ziek zijn. Tevens hebben we een bus ingezet voor het vervoer van de kinderen.
- Jaarlijks collecteren de medewerkers voor het MS Fonds.
- Bieden van vervoer aan de Voedselbank Dordrecht.
- Een auto beschikbaar gesteld en opgeknapt voor Kika.
- Diverse sponsoringen van lokale (sport)verenigingen.

Terugkijkend hebben we al veel bereikt. Zo zijn we Erkend Duurzaam gecertificeerd, scheiden we ons afval steeds beter en reduceren we ons energieverbruik! Onze medewerkers zijn getraind op duurzaamheid en adviseren we steeds meer klanten over de inzet van duurzame mobiliteit.     

Klimaatakkoord vertaald naar de Amega Groep

Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepubliceerd. Onderstaande samenvatting geeft weer wat het Klimaatakkoord voor de sector ‘Mobiliteit ’ inhoudt. Er zijn veel afspraken gemaakt tussen partijen, de belangrijkste afspraken zijn samengevat.

Samenvatting Klimaatakkoord Mobiliteit > 

Nieuwe Volvo's op voorraad